Diagnostyka

Przychodnia Top Medical - ul. Zgorzelecka 12 - NFZ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Diagnostyka

ul. Zgorzelecka 12

LABORATORIUM – PUNKT POBRAŃ

PUNKT POBRAŃ – BOLESŁAWIEC, DOLNE MŁYNY 21A,  -1 (piwnica)

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.30-10.30

 

PRACOWNIA RTG

BADANIA RTG – BOLESŁAWIEC, DOLNE MŁYNY 21A,  -1 (piwnica)

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-18.00

 

PRACOWNIA USG

BADANIA USG  – BOLESŁAWIEC, ZGORZELECKA 12,  II PIĘTRO

REJESTRACJA NA PIERWSZY WOLNY TERMIN

REJESTRACJA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-18.00

 

 

1. PUNKT POBRAŃ – BOLESŁAWIEC, DOLNE MŁYNY 21A,  -1 (piwnica)
CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.30-10.30.

Badania laboratoryjne Przychodnia  POZ w ramach NFZ

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wystawia skierowanie pacjentowi  do laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne.

W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków finansowych otrzymywanych z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy.

Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.

 

Lekarz POZ może wystawić zlecenie na badania m.in.:

 • żelazo– całkowita zdolność wiązania - TIBC,
 • PSA,
 • FT3,
 • FT4,

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • stężenie transferyny,
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • minotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona - metodą immunochemiczną.

 

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.


Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

 

II. PRACOWNIA RTG W RAMACH NFZ

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie czaszki i zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 •  

III. PRACOWNIA USG W RAMACH NFZ

Badanie ultrasonograficzne (USG):

 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

 

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

BADANIE SPIROMETRYCZNE

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej

 

 

© 2021 Bolesławieckie Centrum Zdrowia - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : facebros.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności