Programy profilaktyczne

Przychodnia lekarz domowy - Podstawowa Opieka Zdrowotna

PROGRAM PROFILAKTYCZNE

Przychodnia Lekarz Domowy

Profilaktyka zdrowotna to działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Wyróżniamy następujące fazy:

  • profilaktyka wczesna – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia;
  • profilaktyka pierwotna (I fazy) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka;
  • profilaktyka wtórna (II fazy) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe);
  • profilaktyka III fazy – zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań;

W ramach prowadzonej profilaktyki pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku wybranych chorób, finansowanych przez NFZ lub przez ministerstwo zdrowia. Niektóre z programów realizowane są w całym kraju, część – tylko w niektórych województwach.

© 2021 Bolesławieckie Centrum Zdrowia - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : facebros.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności